Jaarlijks verbruik

Om te bepalen welke warmtepomp voor jou woning het meest geschikt is, moet op de eerste plaats gekeken worden naar je jaarlijkse gasverbruik.

We hebben voorbeeld berekeningen gemaakt voor een verbruik van 1000 m³, 1300 m³ en 1600 m³.

 

Berekeningen*) hybride warmtepomp

*) Onderstaande berekeningen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend

Voorbeeld 1

Huidig jaarlijks verbruik cv-ketel voor warm tapwater en verwarming: 1000 m³

Besparing met hybride warmtepomp circa 70% = 700m³. Uitgaande van de huidige gasprijs is €2,37/m³ x 700 geeft dat een besparing van  €1659/jaar, ofwel €138/maand

Extra stroomkosten gemiddeld 2317 kWh*). Uitgaande van de huidige gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh betekent dit een toename van stroomkosten €927,=/ jaar, ofwel €77/maand

Maandelijks voordeel bij huur van een hybride warmtepomp:

€ 138 (besparing gas) - € 77 (toename stroomverbruik) = € 61 (besparing door hybride warmtepomp)
€ 61 (besparing) - € 50 (huurkosten hybride warmtepomp) = € 11 (voordeel hybride warmtepomp)

Voorbeeld 2

Huidig jaarlijks verbruik cv-ketel voor warm tapwater en verwarming: 1300 m³

Besparing met hybride warmtepomp circa 70% = 910m³. Uitgaande van de huidige gasprijs is €2,37/m³ x 910 geeft dat een besparing van  €2156/jaar, ofwel €180/maand

Extra stroomkosten gemiddeld 3012 kWh*). Uitgaande van de huidige gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh betekent dit een toename van stroomkosten €1205,=/ jaar, ofwel €100/maand

Maandelijks voordeel bij huur van een warmtepomp:

€ 180 (besparing gas) - € 100 (toename stroomverbruik) = € 80 (besparing door hybride warmtepomp)
€ 80 (besparing) - € 50 (huurkosten hybride warmtepomp) = € 30 (maandelijks voordeel hybride warmtepomp)

Voorbeeld 3

Huidig jaarlijks verbruik cv-ketel voor warm tapwater en verwarming: 1600 m³

Besparing met hybride warmtepomp circa 70% = 1120 m³. Uitgaande van de huidige gasprijs is €2,37/m³ x 1120 geeft dat een besparing van  €2654/jaar, ofwel €221/maand

Extra stroomkosten gemiddeld 3708 kWh*). Uitgaande van de huidige gemiddelde stroomprijs van €0,40/kWh betekent dit een toename van stroomkosten €1483,=/ jaar, ofwel €124/maand

Maandelijkse voordeel bij huur van een warmtepomp:

€ 221 (besparing gas) - € 124 (toename stroomverbruik) = € 97 (besparing door hybride warmtepomp)
€ 97 (besparing) - € 50 (huurkosten hybride warmtepomp) = € 47 (maandelijks voordeel hybride warmtepomp)

*) zie hieronder bij de berekening voor all-electric warmtepompen voor een meer uitgebreide berekening van de extra stroomkosten waarmee rekening gehouden moet worden

 

Berekeningen*) all-electric warmtepomp

*) Onderstaande berekeningen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend

Gegevens voorbeeld 4

Verbruik 1600 m³ gas/jaar,
hiervan wordt 40 m³ afgetrokken voor koken.
Voor verwarmen en warm tapwater is 1560 m³ gas nodig.

Gas kost € 2,37/m³ en stroom € 0,40/kWh

De cv-ketel op gas heeft een rendement van 95%

Gegevens voorbeeld 5

Verbruik 1300 m³ gas/jaar,
hiervan wordt 40 m³ afgetrokken voor koken.
Voor verwarmen en warm tapwater is 1260 m³ gas nodig.

Gas kost € 2,37/m³ en stroom € 0,40/kWh

De cv-ketel op gas heeft een rendement van 95%

Gegevens voorbeeld 6

Verbruik 1000 m³ gas/jaar,
hiervan wordt 40 m³ afgetrokken voor koken.
Voor verwarmen en warm tapwater is 960 m³ gas nodig.

Gas kost € 2,37/m³ en stroom € 0,40/kWh

De cv-ketel op gas heeft een rendement van 95%

Berekening voorbeeld 4:

Gasrekening (zonder de warmtepomp) voor verwarming en warm tapwater: 1560 x 2,37 = € 3697/jaar

Gasrekening bij een all-electric warmtepomp: € 0,00/jaar

Toename stroomrekening bij een all-electric warmtepomp:

Eerst berekenen we de hoeveelheid kWh die benodigd zou zijn geweest voor leveren van warmte door de cv-ketel:

1560 x 9,27 kWh * = 14.461 kWh

* Dit is de omgerekende hoeveelheid energie in kWh dat 1 m³ aardgas levert bij een ketelrendement van 95%.

Hoeveel kWh verbruikt een warmtepomp met een COP van 4?

Voor dezelfde hoeveelheid warmte als de cv-ketel leverde is: 14.464 : 4 = 3615 kWh aan electriciteit nodig. Dit betekent 3615 x € 0,40 = € 1446/jaar extra stroomkosten.

Voordeel all-electric warmtepomp: € 3697 (besparing op gaskosten) - € 1446 (toename stroomkosten) = € 2251 besparing/jaar

Voordeel bij huren van all-electric warmtepomp: € 188 (2251/12) - € 100 (vanaf huurprijs incl. installatie en boiler) = € 88,=/maand

Berekening voorbeeld 5:

Gasrekening (zonder de warmtepomp) voor verwarming en warm tapwater: 1260 x 2,37 = € 2986/jaar

Gasrekening bij een all-electric warmtepomp: € 0,00/jaar

Toename stroomrekening bij een all-electric warmtepomp:

Eerst berekenen we de hoeveelheid kWh die benodigd zou zijn geweest voor leveren van warmte door de cv-ketel:

1260 x 9,27 kWh * = 11.680kWh

* Dit is de omgerekende hoeveelheid energie in kWh dat 1 m³ aardgas levert bij een ketelrendement van 95%.

Hoeveel kWh verbruikt een warmtepomp met een COP van 4?

Voor dezelfde hoeveelheid warmte als de cv-ketel leverde is: 11.680 : 4 = 2920 kWh aan electriciteit nodig. Dit betekent 2920 x € 0,40 = € 1168/jaar extra stroomkosten.

Voordeel all-electric warmtepomp: € 2986 (besparing op gaskosten) - € 1168 (toename stroomkosten) = € 1818 besparing/jaar

Voordeel bij huren van all-electric warmtepomp: € 152 (1818/12) - € 100 (vanaf huurprijs incl. installatie en boiler) = € 52,=/maand

Berekening voorbeeld 6:

Gasrekening (zonder de warmtepomp) voor verwarming en warm tapwater: 960 x 2,37 = € 2275/jaar

Gasrekening bij een all-electric warmtepomp: € 0,00/jaar

Toename stroomrekening bij een all-electric warmtepomp:

Eerst berekenen we de hoeveelheid kWh die benodigd zou zijn geweest voor leveren van warmte door de cv-ketel:

960 x 9,27 kWh * = 8.899 kWh

* Dit is de omgerekende hoeveelheid energie in kWh dat 1 m³ aardgas levert bij een ketelrendement van 95%.

Hoeveel kWh verbruikt een warmtepomp met een COP van 4?

Voor dezelfde hoeveelheid warmte als de cv-ketel leverde is: 8.899 : 4 = 2.225 kWh aan electriciteit nodig. Dit betekent 2.225 x € 0,40 = € 890/jaar extra stroomkosten.

Voordeel all-electric warmtepomp: € 2275 (besparing op gaskosten) - € 890 (toename stroomkosten) = € 1385 besparing/jaar

Voordeel bij huren van all-electric warmtepomp: € 115 (1385/12) - € 100 (vanaf huurprijs incl. installatie en boiler) = € 15,=/maand

Bodem warmtepomp

Voor bodem warmtepompen kan uitgegaan worden van circa 25% minder toename van stroomgebruik dan bij de all-electric warmtepompen. Dit voordeel wordt in de meeste gevallen weer opgeheven door de meerkosten van de installatie van een bodem warmtepomp.