In iedere provincie een afdeling van Cowave

We zijn van plan om Cowave zoveel mogelijk te decentraliseren, zodat de mening of  de ideeën van ieder lid over de wijze waarop de energievoorziening zou moeten worden aangepakt gehoord gaat/gaan worden.

Dit kunnen bijvoorbeeld tips zijn over welke apparatuur of welk merk het beste gebruikt kan worden, maar ook ideeën over bijvoorbeeld opslag van stroom en lage temperatuur netwerken.

Vanaf het moment dat Cowave gaat starten (naar verwachting in juli 2022) willen we provinciale afdelingen in het leven roepen. We gaan dan beginnen met per provincie te bepalen welke aanbiedingen het beste uit de bus komen.

In eerste aanleg zullen de aanbiedingen dus variëren per provincie. Later zullen de aanbiedingen per stad, wijk, dorp of zelfs per straat kunnen gaan variëren. Als in een bepaalde straat bijvoorbeeld diverse aanvragen gebundeld kunnen worden, zal dit aanbieding uiteraard gunstig kunnen beïnvloeden.

Voor iedere provincie gaan we bepalen welke aanbiedingen van installateurs het beste uit de bus komen.
Lees meer
Is uw cv-ketel binnenkort aan vervanging toe? Dan is het extra interessant om in ieder geval mee te kijken welke optie als beste uit de bus komt in jou provincie.
Lees meer
Voorlopig kunnen de bezitters van zonnepanelen nog tot en met 2025 de opgewekte stroom die niet direct gebruikt wordt het net op sturen en weer 'ophalen' als de zon niet schijnt. Dit kosteloos salderen zal echter niet eeuwig in stand gehouden kunnen worden. Wat gaan we na 2025 doen met de overtollige stroom in jou wijk of dorp?
Lees meer

Overstap naar aardgasvrij

De overstap naar aardgasvrij wonen bestaat in grote lijnen uit 4 onderdelen:

  1. Isolatie
  2. Warmtepomp
  3. Zonnepanelen
  4. Warmtenet

Woningen moeten op de eerste plaats zoveel mogelijk worden geïsoleerd en vervolgens daar waar dat mogelijk is voorzien worden van een warmtepomp.

Op dit moment is de hybride warmtepomp populair. Ze worden beschouwd als goede tussenoplossing, omdat ze kunnen combineren met cv-ketels, waardoor mensen niet hun complete woning moeten gaan verbouwen. De basis van de verwarming wordt bij het hybridesysteem de door warmtepomp verzorgt en de cv-ketel zorgt voor aanvulling bij de voorziening van warm tapwater en aanvulling bij piekgebruik. Een relatief kleine warmtepomp maakt het dus mogelijk om een hele woning te verwarmen.

Het 4e onderdeel: warmtenet, maakt deel uit van 'de overstap naar aardgasvrij wonen', omdat hiermee gebruik gemaakt kan worden van 'gratis' warmtebronnen uit de omgeving. Deze bronnen kunnen bijvoorbeeld zijn warmte die vrijkomt uit oppervlakte water, restwarmte van industrie en warmte van electrolyzer hubs in de wijk.

In deze hubs wordt groene stroom van zonnepanelen in de wijk omgezet in waterstofgas.
Waterstofgas is een potentiële oplossing voor het opslagprobleem. Het komt niet uit de (Groningse) bodem en kan via bestaande gasleidingen naar de woningen. Een niet te verwaarlozen voordeel is ook dat door gebruik te maken van waterstofgas het (krappe) elektriciteitsnetwerk wordt ontlast.

 

Door wie wordt bepaald wanneer en hoe we van het gas af gaan?

De vraag is nu of we de regie bij deze warmtetransitie zelf gaan voeren, of dat de overheid het voortouw moet gaan nemen?

 

De overheid zelf is hier eigenlijk heel duidelijk over. De gemeente Middelburg en de Provincie Zeeland vragen namelijk aan de woningeigenaren om ideeën voor initiatieven aan te dragen. Goede plannen kunnen in aanmerking komen voor interessante subsidies.

 

Als de woningeigenaren zelf geen initiatieven opzetten, dan zullen warmtenetten worden aangelegd door grote energiebedrijven zoals Vattenval, Ennatuurlijk of Eneco. Dat dit tot ongewenste gevolgen kan leiden is nu al duidelijk geworden. Woningeigenaren die aangesloten zijn op een warmtenet in onder andere Amsterdam en Noord Brabant krijgen in verband met de hoge gasprijzen maandelijks een verhoging van 22 euro tot 50 euro.

 

Voor ons voldoende aanleiding om een begin te gaan maken met het verzamelen van ideeen voor een initiatief in onze wijk.

Samen of individueel

Wordt het een zelfstandig opererend wijk-warmtenet, iedere woning een eigen warmtepomp, of wordt het een mix van beide? Of komt er een heel ander alternatief voor 'een verplichte' aansluiting op een warmtenet van een landelijk energiebedrijf, uit de bus?

 

De eigenaren en verhuurders van de woningen kunnen ieder voor zich op zoek gaan naar de beste oplossingen, maar het is ook mogelijk om dit gezamenlijk te doen.

 

De Coöperatieve Warmte Vereniging (Cowave) wil in overleg met de eigenaren. huurders en verhuurders van woningen in de Stromenwijk een overzicht maken van de beste oplossingen. Als dit overzicht is opgesteld, kan Cowave adviseren en eventueel begeleiden bij de installatie.