Samen kopen, samen huren

Met Cowave sta je sterk tegenover de leveranciers, de installateur, je energiebedrijf, het netwerkbedrijf, de gemeente, de provincie en andere instanties die betrokken kunnen zijn bij jou energiezaken.

Als lid van Cowave betaal je niet alleen de laagst mogelijke prijs voor je installatie, maar krijg je daarnaast ook nog gegarandeerd de beste service.

Cowave is dé consumenten-organisatie op energiegebied. Niet alleen een adviserende organisatie, maar ook 'een bedrijf'' dat daadwerkelijk tussen de aanbieders en de eindgebruikers staat. Je koopt via Cowave, of je huurt via Cowave.

Verder kan ieder lid, zoals dat in een goed draaiende vereniging gebruikelijk is, invloed uitoefenen op het beleid van Cowave. Elke kritische opmerking of vraag nemen wij serieus en wordt zeer gewaardeerd. We zien kritiek als een geweldige stimulans om onze zaken nog beter te gaan aanpakken.

Via de Coöperatieve Warmte Vereniging kunnen de woningeigenaren en huurders gezamenlijk bepalen op welke manier de wijk of het dorp het beste van het gas af zou kunnen gaan.

De huidige trend is dat vele woningbezitters vanwege milieu overwegingen en de hoge aardgasprijzen zo snel mogelijk van hun oude cv-ketel af willen. De vraag naar warmtepompen neemt hierdoor enorm toe.  Dit gecombineerd met de reguliere cv-ketel vervangingsvraag - oude cv-ketels die vervangen moeten worden - , maakt dat in een vrij kort tijdsbestek veel warmtepompen geïnstalleerd zullen moeten gaan worden.

Wanneer we deze huidige vraag en toekomstige vraag bundelen, kunnen interessante voordelen verkregen worden. De Coöperatie kan op basis van een bepaald aantal deelnemers een contract voor meerdere jaren met een installateur afsluiten.  De woningeigenaren kunnen dan voor zichzelf beslissen wanneer zij overgaan. Dus zolang de oude cv-ketel nog functioneert kan gewacht worden en/of kan gekeken worden of de oude ketel eventueel nog gecombineerd zou kunnen worden met een warmtepomp.

 

De Coöperatieve vereniging

Een coöperatie kun je zien als een mengeling van een vereniging en een bv. Net als een vereniging heeft een coöperatie leden, met het verschil dat een coöperatie wel winstuitkeringen aan leden mag uitbetalen.

De coöperatie is een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan zelfstandig eigenaar zijn van goederen, personeel in dienst hebben en voor eigen rekening en risico de onderneming voeren.

De leden vormen het hoogste orgaan van de coöperatie. Zij benoemen of ontslaan het bestuur en de directie. Ook beslist de ledenvergadering over toetreding van nieuwe leden. Voor de dagelijkse gang van zaken is een bestuur actief, dat kan bestaan uit mensen die werken voor de coöperatie en leden daarvan.