Risicospreiding

De waarde van de warmtepomp zit vooral in twee zaken:  de milieuwinst en 'de risicospreiding'. Met een warmtepomp wordt je footprint kleiner, maar ook ondervind je minder snel de nadelige (financiële) gevolgen van de grillen van de olie- en gasmarkt. Met een warmtepomp in huis daalt je gasverbruik aanzienlijk (50 tot 100%), en ben je alleen voor wat betreft je stoomverbruik nog afhankelijk van de marktontwikkelingen.

Bij hoge gasprijzen stijgt de energierekening minder hard dan bij woningen waar geen warmtepompen zijn geïnstalleerd, en bij dalingen van de gasprijs zal het voordeel wat lager uitvallen. Met een warmtepomp doe je dus in principe aan risicospreiding.

Risicospreiding door warmtepomp: ''gasprijsstijgingen hebben minder invloed op je energierekening, en bij gasprijsdalingen profiteer je minder''.

Het enige risico dat je loopt wanneer je beslist om te kiezen voor installatie van een warmtepomp is gek genoeg: 'dalende gasprijzen'.  Maar niet getreurd, wanneer de gasprijzen dalen is het enige verlies voor kopers van warmtepompen dat de investering minder snel terugverdiend wordt, en voor huurders dat 'de winst' ten opzichte van de oude situatie met alleen een cv-ketel, kleiner wordt.

De kans is heel reëel dat dalingen van gasprijzen in de toekomst weer snel worden afgewisseld met stijgingen. Die stijgingen zullen naar verwachting forser zijn dan de dalingen.

 

Alle huishoudens in Nederland kunnen zonder problemen van het gas af

Wij vertegenwoordigen een omvangrijke groep van woningeigenaren en huurders van woningen die een warmtepomp willen laten installeren. Hierdoor kunnen wij een vuist maken bij de overheid. Wij gaan in gesprek met alle gemeenten en provincies om te kijken in hoeverre er nog mogelijkheden zijn voor extra subsidies voor de huishoudens die zelf beslissen om van het gas af te gaan. Het betreft dus subsidies die mogelijk nog bovenop de reeds toegezegde 30% subsidie voor warmtepomp gegeven kunnen worden.

De overheid was met goede moed begonnen aan de energietransitie, maar raakt de laatste tijd steeds verder verstrikt in een wirwar van overlegorganen.

We schieten niet op. Nederland moet van het gas werd geroepen, maar de urgentie is aan het wegebben. Terwijl de bedreigingen in de vorm van natuurrampen en oorlogsgeweld alsmaar heviger worden. De prijzen voor gas en stroom zijn de afgelopen maanden sterk gestegen, en naarmate steeds meer energiecontracten van woningeigenaren en huurders van woningen aflopen, zal de roep om maatregelen steeds luider gaan worden.

De energietransitie moet in een hogere versnelling worden gezet. Met name door de stijging van de energiekosten is een soort omslag momentum aan het ontstaan.  De consumenten c.q. eindverbruikers gaan dan zelf het initiatief nemen en gaan over tot actie.  Het enige dat overheid nog hoeft te doen wanneer het momentum daar is,  is faciliteren.

Daar een eenduidig geluid van de eindverbruikers het meest effectief is voor het verkrijgen van interessante subsidiebedragen, verzamelen wij alle aanvragen voor huur van warmtepompen in jou wijk of dorp. Wanneer we in jou gemeente dan vervolgens een stapel met aanvragen voor een installatie kunnen overleggen, kunnen we afspraken maken voor eventuele extra stimulerende maatregelen.

Uiteindelijk worden alle veranderingen pas echt succesvol wanneer deze van onderaf, vanuit de samenleving, worden gedragen. Een energietransitie van bovenaf opgelegd is gedoemd te mislukken.

 

Gratis lidmaatschap

Alle woningeigenaren en huurders van woningen kunnen gratis lid worden van Cowave.

De leden van Cowave kunnen geheel vrijblijvend advies krijgen over huur of aankoop van warmtepompen. Via Cowave kunnen de leden daarna eventueel warmtepompen voordelig huren (huren met 30% subsidie en zonder winstopslag).